Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥ

Όλοι οι οδηγοί πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών και να έχουν έγκυρο δίπλωμα οδήγησης που εκδόθηκε πριν από τουλάχιστον ένα χρόνο.

Αποδεκτά διπλώματα  είναι τα ελληνικά και όλων τω χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης.  Για διπλώματα από άλλα κράτη θα πρέπει να υπάρχει και διεθνές δίπλωμα εκτός εάν υπάρχει ιδική συμφωνία για το συγκεκριμένο κράτος.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥ

Το αυτοκίνητο επιτρέπετε να το οδηγήσουν μόνο οι οδηγοί που είναι γραμμένοι στο συμβόλαιο εκμίσθωσης.  Εάν υπάρξει κάποιο ατύχημα και οδηγεί κάποιος που δεν είναι γραμμένος στο συμβόλαιο, τότε ο εκμισθωτής έχει πλήρες ευθύνη γιατί την επισκευή της ζημιάς και το κόστος δεν περιορίζεται στη απαλλαγή της ασφάλισης.

Ο εκμισθωτής είναι υπεύθυνος να επιστρέψει το αυτοκίνητο στην ίδια κατάσταση με αυτή που το παρέλαβε. Τα εργαλεία, οι τροχοί και τα αξεσουάρ θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση  με αυτήν που παρελήφθησαν.

Ο εκμισθωτής είναι υπεύθυνος για την επιστροφή του οχήματος την συγκεκριμένη ημερομηνία  και ώρα και στο συγκεκριμένο τόπο που αναγράφονται στο συμβόλαιο. Εάν ο εκμισθωτής καθυστερήσει την επιστροφή του αυτοκινήτου ή το επιστρέψει σε άλλο προορισμό θα υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις.

Εάν ο εκμισθωτής επιθυμεί να αλλάξει  την ώρα και τον τόπο επιστροφής, θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου, είναι πιθανό  το αυτοκίνητο να έχει κρατηθεί για άλλο πελάτη και η εταιρεία να μην είναι σε θέση να παρατείνει την περίοδο ενοικίασης.

Η εταιρία KRITI PLUS δεν είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει  χρήματα στον ενοικιαστή εάν το αυτοκίνητο επιστρέψει νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο εκμισθωτής είναι υπεύθυνος για το κόστος του καυσίμου που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Το αυτοκίνητο πρέπει να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμου που είχε όταν παραδόθηκε στον πελάτη.

Αν υπάρχουν επιπλέον καύσιμα στο όχημα στην επιστροφή, δεν επιστρέφονται χρήματα στον ενοικιαστή.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το αυτοκίνητο επιτρέπετε να το οδηγήσουν μόνο οι οδηγοί που είναι γραμμένοι στο συμβόλαιο εκμίσθωσης.  Εάν υπάρξει κάποιο ατύχημα και οδηγεί κάποιος που δεν είναι γραμμένος στο συμβόλαιο , τότε ο εκμισθωτής έχει πλήρη ευθύνη γιατί την επισκευή της ζημιάς και το κόστος δεν περιορίζεται στη απαλλαγή της ασφάλισης.

Η ασφαλιστική κάλυψη, ακυρώνεται εάν το αυτοκίνητο οδηγείται από πρόσωπο το οποίο ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή παράνομων ουσιών κατά τη διάρκεια του ατυχήματος.

Όλα τα αυτοκίνητα της εταιρίας KRITIPLUS  έχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης.  Σε  περίπτωση ατυχήματος, εφόσον ο εκμισθωτής είναι σε υπαιτιότητα,  δεν ευθύνεται για την αποζημίωση υλικών ζημιών των άλλων αυτοκίνητων που εμπλέκονται, αλλά ο ίδιος είναι υπεύθυνος για το κόστος επισκευής του αυτοκινήτου που έχει ενοικιαστεί από την εταιρία KRITIPLUS.

Μικτή Ασφάλεια είναι διαθέσιμη σε οδηγούς άνω  των 23 ετών.  Σε αυτή την περίπτωση, ο ενοικιαστής ο οποίος εμπλέκεται σε ατύχημα και εφόσον φέρει υπαιτιότητα, έχει απαλλαγή (μέγιστη ευθύνη) μεταξύ 500 και 1500 ευρώ (ανάλογα το μοντέλο) συν ΦΠΑ ,για τις υλικές  ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα της εταιρίας KRITI PLUS.

Ο ενοικιαστής πρέπει να έχει πιστωτική κάρτα .

Η μικτή ασφάλεια δεν είναι διαθέσιμη για τους οδηγούς κάτω των 23 ετών.

ΕΞΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ είναι διαθέσιμη για αγορά σε οδηγούς άνω των 23 χρονών και για εκμισθώσεις άνω των 7 ημερών.  Σε αυτήν την περίπτωση ο εκμισθωτής μπορεί να επιλέξει την μείωση της απαλλαγής στο μισό από το αρχικό ποσό, ή στο μηδέν απαλλαγή.  Μπορείτε να ζητήσετε το κόστος αυτής της ασφάλειας  από τον ιστότοπο μας.

Ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου ή στα ελαστικά και στις ρόδες, δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια. Τα οχήματα δεν πρέπει να οδηγούνται σε ακατάλληλους δρόμους.

Προκειμένου να υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη, ο εκμισθωτής πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που ορίζονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο  και να ακολουθεί τον ελληνικό κώδικα κυκλοφορίας,  με ιδιαίτερη αναφορά των περιορισμών της κατανάλωσης αλκοόλ και χρήση παράνομων ουσιών.

Η ασφάλιση θα ακυρωθεί αν ο ενοικιαστής οδηγεί το αυτοκίνητο σε ακατάλληλο  δρόμο, στην παραλία ή στο βουνό ή σε οποιαδήποτε περιοχή που δεν έχει σωστό οδόστρωμα. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο έχει οδηγηθεί σε περιοχή ακατάλληλη για οδήγηση, τότε όποια ζημιά προκληθεί σε οποιοδήποτε μέρος του αυτοκινήτου θα είναι πλήρες ευθύνη του ενοικιαστή. Εσωτερική ζημιά στο αυτοκίνητο από τον εκμισθωτή ή άλλο πρόσωπο, δεν καλύπτεται από την ασφάλιση.

Ασφάλεια πυρός  –Tα αυτοκίνητα είναι ασφαλισμένα από τυχαία πυρκαγιά, που δεν οφείλεται σε αμέλεια του οδηγού, με απαλλαγή το ποσό που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ασφάλεια κλοπής – Tα αυτοκίνητα έχουν ασφάλεια κλοπής με απαλλαγή  το ποσό που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.  Προσωπικά αντικείμενα που τυχών είναι μέσα στο αυτοκίνητο, δεν καλύπτονται.

Βλάβη των ελαστικών και ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου είναι πλήρη ευθύνη του οδηγού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – Η ασφάλεια καλύπτει τα ιατρικά έξοδα και αιφνίδιο θάνατο του ενοικιαστή και των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια της ενοικίασης. Ο εκμισθωτής είναι υπεύθυνος για ζημίες ή απαιτήσεις που υπερβαίνουν την ασφαλιστική κάλυψη.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ο εκμισθωτής είναι υπεύθυνος για όλες τις κλήσεις για παράβαση ΚΟΚ κατά τη διάρκεια της εκμίσθωσης του οχήματος και  οφείλει να πληρώσει το αναγραφόμενο ποσό πριν από την επιστροφή του αυτοκινήτου. Θα πρέπει να προσκομίσει  αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής  στην εταιρία μας.

Η πληρωμή των παραβιάσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης θα ζητηθεί από τον ενοικιαστή, ακόμη και μετά τη λήξη της περιόδου ενοικίασης  εάν η εταιρία λάβει ενημέρωση για απλήρωτη κλήση.

Μεταφορά με πλοίο

Μεταφορά των αυτοκινήτων μας σε άλλα μέρη της Ελλάδα με πλοίο απαγορεύεται εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη άδεια που παρέχεται από την εταιρεία ενοικίασης.