Όροι & Προϋποθέσεις

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥ

Όλοι οι οδηγοί πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών και να έχουν μια έγκυρη άδεια οδήγησης που εκδόθηκε πριν από τουλάχιστον ένα χρόνο.

Αποδεκτές άδειες οδήγησης  είναι ελληνική, ευρωπαϊκή, ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας, και International για όλους τους άλλους.

 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥ

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για να επιστρέψει το αυτοκίνητο στην ίδια κατάσταση που παρέλαβε, με όλα τα εργαλεία, τροχούς και αξεσουάρ ανέπαφο.

 

Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για την επιστροφή του αυτοκινήτου σε ένα συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, όπως αναγράφεται στο συμβόλαιο. Εάν ο ενοικιαστής καθυστερεί την επιστροφή του αυτοκινήτου θα υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις.

 

Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να αλλάξει την ώρα και τον τόπο επιστροφής, θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία 24 ώρες πριν. Για τις περιόδους κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου, είναι πιθανό ότι το αυτοκίνητο έχει κράτηση εκ των προτέρων, και η εταιρεία δεν μπορεί να είναι σε θέση να παρατείνει την περίοδο ενοικίασης.

 

ΚΡΗΤΗ PLUS δεν είναι υποχρεωμένη να προσφέρει οποιαδήποτε επιστροφή θα πρέπει το αυτοκίνητο να επιστρέψει νωρίς από τον ενοικιαστή.

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για το κόστος του καυσίμου που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Το αυτοκίνητο πρέπει να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμου που παρέχεται με.

Κάθε επιπλέον καύσιμο που είναι στη δεξαμενή κατά τη στιγμή της επιστροφής δεν επιστρέφεται στον ενοικιαστή.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Όλα ασφαλιστική κάλυψη, όπως αναφέρεται πιο κάτω ακυρώνεται εάν το αυτοκίνητο οδηγείται από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή παράνομων ναρκωτικών κατά τη διάρκεια του ατυχήματος.

Όλα τα αυτοκίνητα ΚΡΗΤΗ PLUS έχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης. Σε περίπτωση ατυχήματος, όπου ο ενοικιαστής είναι σε υπαιτιότητά του, ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πληρωμή για ζημιές σε οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο που εμπλέκονται, αλλά ο ίδιος είναι υπεύθυνος για το κόστος επισκευής του αυτοκινήτου που έχει ενοικιαστεί από ΚΡΗΤΗ PLUS.

ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ είναι στη διάθεση του ενοικιαστή με επιπλέον κόστος. Σε αυτή την περίπτωση, σε περίπτωση ατυχήματος ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για ένα επιπλέον ποσό (εκπίπτουν) για τις δαπάνες επισκευής στο αυτοκίνητο που έχει νοικιάσει. Πλήρης ασφάλιση έχει πάνω από 500 έως 1000 ευρώ, ανάλογα με το αυτοκίνητο νοικιασμένο, σύμφωνα με τη συμφωνία ενοικίασης.

Πλήρης ασφάλιση δεν είναι διαθέσιμη για τους οδηγούς κάτω των 21 ετών.

Προκειμένου να καλυφθούν, ενοικιαστής πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση και ακολουθούν τον κώδικα με το αυτοκίνητο από την Ελλάδα με ιδιαίτερη αναφορά των περιορισμών της κατανάλωσης αλκοόλ και η χρήση παράνομων ναρκωτικών. Η ασφάλιση θα ακυρωθεί αν ο ενοικιαστής οδηγεί το αυτοκίνητο από το δρόμο, στην παραλία ή στο βουνό ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή που δεν έχει σωστά που ορίζονται οδοστρώματος. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο έχει οδηγηθεί σε οποιοδήποτε από αυτά τα μέρη ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή ακατάλληλο για οδήγηση τότε οποιαδήποτε ζημιά σε οποιοδήποτε μέρος του αυτοκινήτου θα είναι η συνολική ευθύνη του ενοικιαστή. Εσωτερική ζημιά στο αυτοκίνητο από τον ενοικιαστή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που δεν καλύπτεται από την ασφάλιση.

Φωτιά Ασφάλειες – όλα τα αυτοκίνητα ασφαλισμένα από τυχαία πυρκαγιά, που δεν προκαλείται οφείλεται σε αμέλεια του οδηγού.

Ασφάλιση κλοπής – όλα τα αυτοκίνητα ασφαλισμένα κατά της κλοπής. Προσωπικά αντικείμενα άφησε στο αυτοκίνητο δεν καλύπτονται.

Βλάβη των ελαστικών και ζημιές κάτω από το αυτοκίνητο είναι πλήρη ευθύνη του οδηγού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ -Το ασφάλιση καλύπτει τα ιατρικά έξοδα και αιφνίδιο θάνατο του ενοικιαστή και των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης. Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για ζημίες ή απαιτήσεις που υπερβαίνουν την ασφαλιστική κάλυψη.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για όλες τις κυρώσεις της κυκλοφορίας που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης. Ο μισθωτής οφείλει να πληρώσει τυχόν παραβιάσεις της κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί πριν από την επιστροφή του αυτοκινήτου.

Η πληρωμή των παραβιάσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης θα ζητήσει από τον ενοικιαστή, ακόμη και μετά τη λήξη της περιόδου ενοικίασης.

Μεταφορά με πλοίο

Μεταφορά των αυτοκινήτων μας σε άλλα μέρη της Ελλάδα με πλοίο απαγορεύεται εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη άδεια που παρέχεται από την εταιρεία ενοικίασης.